ÁSZF

I.  ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK

 • 1. Az árverés szervezője: www.galambaukcio.hu
 • 2. Az árverés szervezője csak az adás-vétel közvetítője, nem vállal felelősséget a létre nem jött üzletkötésekért, az itt említett adatok helyességéért és egyéb információkért.
 • 3. Az árverés szervezője – díjak megfizetése után – köteles biztosítani az elvárt számú galambot az árverésben a vevőnek.
 • 4. A weboldal minden regisztrált felhasználója ajánlhat fel galambot.
 • 5. Az adminisztrátor dönt az árverés kezdetének és befejezésének feltételeiről, az eladóval való megegyezés után, az árverési portál technológiai kapacitásának figyelembe vételével.
 • 6. A galambok maximális egészségi állapotban tartása a vevőnek történő átadásig, az eladó feladata.

 

II. AZ ELADÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI:

 • 1. Csak az a regisztrált tenyésztő értékesíthet galambokat az árveréseken, aki megfizette az árverés létrehozásának adminisztrációs költségeit. A regisztráció folyamán az eladó köteles helyes és valós adatokat megadni, ami a nevét, lakcímét, telefonszámát és e-mail címét illeti.
 • 2. Az árverésben érdekelt fél jelentkezést küld az árverés létrehozásával kapcsolatban a weblap adminisztrátorának, amelyben jelzi a felajánlani kívánt galambok számát és az árverés kezdetének és befejezésének körülbelüli feltételeit.
 • 3. A rendszer adminisztrátora a lehető legrövidebb időn belül megküldi a díjak megfizetésére vonatkozó adatokat, valamint az árverés elkészült keretrendszerét az eladó részére.
 • 4. Az eladó köteles valós adatokat megadni saját magával, valamint a felajánlott galambokkal kapcsolatban is.
 • 5. Az eladó árverése az árverés adatainak teljes megadása után kerül aktiválásra.
 • 6. Az árverés befejezése után, az adminisztrátor köteles 5 napon belül értesíteni a tenyésztőt a legmagasabb ajánlatról, és az átadás feltételeiről megegyezni vele. A tenyésztők, akik a legmagasabb ajánlatot tették megkapják a weboldaltól az adott galambot illető árverés lefolyásának teljes feljegyzéseit.
 • 7. Az eladó nem változtathat a kezdő árakon, nem cserélheti a felajánlott galambokat és nem licitálhat a saját galambjaira az árverés folyamán. Kivételt képez a felajánlott galamb súlyos sérülése vagy halála. Azonban az eladó köteles ezt a fennállást azonnal jelenteni az árveréses rendszer adminisztrátorának.
 • 8. A 4-es és 7-es pontok megszegése esetén az eladó regisztrációja azonnali hatállyal törlésre kerül és az éppen folyó aukciók az ütemezett idő előtt lezárásra kerülnek anélkül, hogy bármilyen joga lenne az adminisztrációs díjakat visszakövetelni.
 • 9.Az eladó vállalja a galambok egészségesen történő átadását

 

III. A VEVŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI:

 • 1. Csak regisztrált felhasználó vásárolhatja meg a galambokat a galambaukcio.hu árverésein.
 • 2. Az árverésen galambra adott licit a vételi ajánlat árajánlatának minősül.
 • 3. Rosszul megadott licit esetén a vásárló köteles az árveréses rendszer adminisztrátorát azonnal tájékoztatni, legkésőbb a licit megtételét követő 1 órán belül. Az adminisztrátor törölni fogja a rossz licitet.
 • 4. Miután az árverés lezárásra kerül, a legmagasabb ajánlattal rendelkező vevő köteles elfogadni a galambok átadásának az adott árveréshez az eladó által előre meghatározott feltételeit, és köteles a galambot birtokba venni  licitáron.
 • 5. Miután az árverés lezárásra kerül, a vevőnek kizárólag az alább felsorolt esetekben van joga elállni a vételtől:
  • Az eladó az árverés lezárását követő 10 napon belül nem lépett kapcsolatba a vevővel.
  • Az eladó nem követi az árverezett galamb átadásának előre meghatározott feltételeit.
 • 6. Vételtől való ok nélküli elállás esetén, valamint a regisztráció során olyan hibás vagy valótlan adatok megadása esetén, amelyek lehetetlenné teszik a jövőbeni kapcsolatteremtést az eladó és vevő között, a vevő regisztrációja törlésre kerül , bármely jövőbeni új regisztráció lehetősége nélkül. Az ebből keletkező károkozást, a www.galambaukcio.hu jogi úton érvényesíti.
 • Az aukción 18 éven aluli személy nem vehet részt mint licitáló.

 

Elfogadva a galambaukcio.hu által, 2018-10-17