ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Jelen dokumentum tartalmazza VIGLIDÁN-JÁGER MÓNIKA E.V. (a továbbiakban:”Szolgáltató”) www.galambaukcio.hu oldalának (a továbbiakban: Honlap) eladóira (a továbbiakban: „Tenyésztő”) és vásárlóira (a továbbiakban: ”Vásárló”) vonatkozó általános szerződési feltételeket (a továbbiakban: „ÁSZF”).

A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.

A szerződés nyelve magyar és a szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azokat Szolgáltató nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető, és nem megtekinthető, ide nem értve a megrendelések adatait.

Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

1           Szolgáltató adatai

Név:                                                      VIGLIDÁN-JÁGER MÓNIKA E.V.

Székhely:                                            9081 Győrújbarát Erzsébet utca 13.

Adószám:                                           55458063128                     

E-mail cím:                                         info@galambaukcio.hu

Telefonszám:                                    +36 20 4 821 333; +36 20 9 218 110

A Honlap üzemeltetéséhez igénybe vett informatikai szolgáltató:

Tárhely szolgáltató neve: 3 in 1 Hosting Bt.

Címe: 2310 Szigetszentmiklós, Dévai utca 10/A, +36/21/200-0040, admin@megacp.com

                                                 

2           A Vásárlás feltételei és menete

2.1          Regisztráció

Tenyésztőként történő felajánlás, illetve vásárlóként történő licitálás, vásárlás is regisztrációhoz (belépéshez) van kötve. Regisztrálni a főoldalon található „Regisztráció” gombra kattintva lehetséges.

A regisztrációkor mind a tenyésztőknek, mind a vásárlóknak a valós adataikat kell megadnia.

A regisztráció véglegesítéséhez el kell fogadni a jelen ÁSZF és az Adatkezelési tájékoztató rendelkezéseit és meg kell nyomnia a „Regisztrálók” gombot.

A regisztrációt minden esetben a Szolgáltató adminisztrátorai igazolják vissza, a regisztráció során megadott e-mail címre.

A honlap minden regisztrált tenyésztője ajánlhat fel galambot az oldalon. Csak az a regisztrált tenyésztő értékesíthet galambokat az árveréseken, aki megfizette az árverés létrehozásának adminisztrációs költségeit. A regisztráció folyamán a tenyésztő köteles helyes és valós adatokat megadni, ami a nevét, lakcímét, telefonszámát és e-mail címét illeti. A tenyésztő jelentkezést küld az árverés létrehozásával kapcsolatban a weblap adminisztrátorának, amelyben jelzi a felajánlani kívánt galambok számát és az árverés kezdetének és befejezésének körülbelüli feltételeit.

A Honlap adminisztrátorai a lehető legrövidebb időn belül megküldik a díjak megfizetésére vonatkozó adatokat, valamint az árverés elkészült keretrendszerét a tenyésztő részére.

A tenyésztő köteles valós adatokat megadni saját magával, valamint a felajánlott galambokkal kapcsolatban is.

Az tenyésztő árverése az árverés adatainak teljes megadása után kerül aktiválásra.

2.2          Aukció menete és Vásárlás

A regisztrált vásárló az alábbi módon tud licitálni a Honlapon elérhető termékekre:

 1. Galamb kiválasztása

Az „Aukciók” menüponton belül elérhető almenüpontokban találhatóak a szolgáltatóval kapcsolatban álló tenyésztők és az általuk éppen licitre bocsátott galambok.

Csak meghirdetett, még folyamatban lévő aukcióban részt vevő galambokra lehet licitálni.

 1. Licitálás

Abban az esetben, ha egy vásárló az első licitáló akkor csak el kell fogadnia a kikiáltási árat. Amennyiben már történt licit, úgy magasabb árat kell megadnia. Az automatikus licitlépcső 2000 Ft (ez jelenik meg automatikusan a licitösszegnél), de beírhat ennél nagyobb összeget is.

A tenyésztő nem változtathat a kezdő árakon, nem cserélheti a felajánlott galambokat és nem licitálhat a saját galambjaira az árverés folyamán. Kivételt képez a felajánlott galamb súlyos sérülése vagy halála. Azonban a tenyésztő köteles ezt a fennállást azonnal jelenteni a Szolgáltató adminisztrátorának. Amennyiben a tenyésztő ezt megszegi, regisztrációja azonnali hatállyal törlésre kerül és az éppen folyó aukciók az ütemezett idő előtt lezárásra kerülnek anélkül, hogy bármilyen joga lenne az adminisztrációs díjakat visszakövetelni.

 1. Aukció befejezése

A licit a licitálás időtartamának zárásakor automatikusan a legnagyobb licitálási áron kerül befejezésre (leütésre).

A vásárló akkor lesz az aukció nyertese, ha az általa adott licit az aukció zárásakor a rendszerben rögzített legmagasabb összegű licitként volt rögzítve.

Az árverés befejezése után, a Szolgáltató köteles 5 napon belül értesíteni a tenyésztőt a legmagasabb ajánlatról, és az átadás feltételeiről megegyezni vele.

Sikeres licitről, illetve arról, ha a tett ajánlatnál magasabb ajánlat érkezett e-mailben kap értesítést a vásárló, ahogy arról is, ha számára sikeresen zárult az aukció.

2.3          Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

A vásárló az adott Termékre adott licitjéhez kötve van a „Licit/Bid” gomba kattintást követően. Az ajánlati kötöttség megszűnik, amennyiben a Vásárló licitjénél magasabb összegű licitet tesz egy másik Vásárló.

Nyertes licit esetén a licit megrendelésnek minősül, a vásárló köteles elfogadni a galambok átadásának az adott árveréshez a tenyésztő által előre meghatározott feltételeit, és köteles a galambot birtokba venni  licitáron, és az árat megfizetni.

2.4          Termék árának megfizetése

Nyertes licit esetén a Vásárlónak meg kell fizetnie:

 • a Termékre adott nyertes licit összegét,
 • a szállítási költséget.

Szolgáltató nem vállal felelősséget a gondossága ellenére és/vagy a rendszer hibájából eredően hibásan feltüntetett licitálási árért, illetve a nyilvánvalóan téves vagy irreális árra (pl.: 0 Ft-os ár).

2.5          Termék kiszállítása

Amennyiben a Vásárló kér szállítást, a termék kiszállításában a Szolgáltató segít a https://galambaukcio.hu/szallitas/ oldalon található feltételekkel.

2.6          Adatbeviteli hibák javítása

Vásárló licitjéhez kötve van a „Licit/Bid” gomba kattintást követően.

Rosszul megadott licit esetén a vásárló köteles az árveréses rendszer adminisztrátorát azonnal tájékoztatni, legkésőbb a licit megtételét követő 1 órán belül. Az adminisztrátor törölni fogja a rossz licitet.

3           Szolgáltató felelőssége

Szolgáltató arra vállal felelősséget, hogy:

 • a Honlap elérhetőségét biztosítsa,

–          az adásvétel létrejöttében közvetít.

Szolgáltató nem vállal felelősséget:

 • a létre nem jött üzletkötésekért, az itt említett adatok helyességéért és egyéb információkért.
 • azért, ha a licit azért nem jön létre, mert a tenyésztő vagy vásárló nem ad meg minden releváns információt, valamint a megadott információkat pontatlanul adja meg,
 • a vásárló és tenyésztő az internetszolgáltatójának hibájából eredően nem tudja elérni a Honlapot, vagy a Honlapot nem rendeltetésének megfelelően használja

A Vásárló a szavatossági, egyéb a megvásárolt termékkel összefüggésben felmerült bárminemű igényével a Tenyésztőhöz, mint eladóhoz fordulhat, aki köteles az igény megvizsgálására, illetve orvoslására. Tenyésztő a vásárló ilyen jellegű igényeinek orvoslására, teljesítésére Szolgáltatót nem kötelezheti.

4           Jogérvényesítési lehetőségek

4.1          Panaszügyintézés helye, ideje, módja

Vásárló és Tenyésztő a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos kifogásait az 1-es pontban feltüntetett elérhetőségeken keresztül gyakorolhatja.

Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a vásárló illetve tenyésztő  a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor az Szolgáltató a panaszt rögzíti és 30 napon belül érdemi választ küld.

Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében az elektronikus levelezési címre történő válaszadást, vagy postára adást jelenti.

A panasz elutasítása esetén Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Vásárlót.

4.2          Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben fennálló jogvita az Szolgáltatóval folytatott tárgyalások során nem rendeződik, a vásárló és tenyésztő jogosult:

 • Panasztételre a fogyasztóvédelmi hatóságnál,
 • Békéltető testület eljárásának kezdeményezésére

A Békéltető testületek elérhetőségei:

Baranya Megyei Békéltető Testület Címe: 7625 Pécs, Majorosy Imre u. 36. Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109. Telefonszáma: (72) 507-154

Fax száma: (72) 507-152
Elnök: Dr. Bodnár József
E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu .

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500 Fax száma: (76) 501-538

Elnök: Dr. Horváth Zsuzsanna
E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

Békés Megyei Békéltető TestületCíme: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775
Fax száma: (66) 324-976
Elnök: Dr. Bagdi László
E-mail cím: bekeltetes@bmkik.hu; bmkik@bmkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870
Fax száma: (46) 501-099

Elnök: Dr. Tulipán Péter
E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu

Budapesti Békéltető TestületCíme: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. Telefonszáma: (1) 488-2131
Fax száma: (1) 488-2186
Elnök: Dr. Baranovszky György
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Csongrád Megyei Békéltető Testület Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12. Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék Fax száma: (62) 426-149

Elnök: Dr. Horváth Károly E-mail cím: info@csmkik.hu

Fejér Megyei Békéltető TestületCíme: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6. Telefonszáma: (22) 510-310

Fax száma: (22) 510-312
Elnök: Dr. Vári Kovács József
E-mail cím: fmkik@fmkik.hu; bekeltetes@fmkik.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a. Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217
Fax száma: (96) 520-218

Elnök: Horváth László
E-mail cím: bekelteto@gymskik.hu

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület Címe: 4025 Debrecen, Petıfi tér 10. Telefonszáma: (52) 500-735
Fax száma: (52) 500-720

Elnök: Dr. Hajnal Zsolt E-mail cím: hbkik@hbkik.hu

Heves Megyei Békéltető TestületCíme: 3300 Eger, Faiskola út 15. Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440. Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék Fax száma: (36) 323-615

Elnök: Dr. Gordos Csaba E-mail cím: hkik@hkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. Telefonszáma: (56) 510-610
Fax száma: (56) 370-005

Elnök: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit E-mail cím: kamara@jnszmkik.hu

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület Címe: 2800 Tatabánya, Fı tér 36.
Telefonszáma: (34) 513-010
Fax száma: (34) 316-259

Elnök: Dr. Rozsnyói György E-mail cím: kemkik@kemkik.hu

Nógrád Megyei Békéltető TestületCíme: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a Telefonszám: (32) 520-860
Fax száma: (32) 520-862
Elnök: Dr. Pongó Erik
E-mail cím: nkik@nkik.hu

Pest Megyei Békéltető TestületCíme: 1055 Budapest Kossuth tér 6-8. Telefonszáma: (1)-474-7921

Fax száma: (1)-474-7921
Elnök: dr. Csanádi Károly
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6. Telefonszáma: (82) 501-000
Fax száma: (82) 501-046

Elnök: Dr. Novák Ferenc E-mail cím: skik@skik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2. Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180
Fax száma: (42) 420-180

Elnök: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu

Tolna Megyei Békéltető TestületCíme: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. Telefonszáma: (74) 411-661
Fax száma: (74) 411-456
Elnök: Dr. Gáll Ferenc
E-mail cím: kamara@tmkik.hu

Vas Megyei Békéltető TestületCíme: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2. Telefonszáma: (94) 312-356
Fax száma: (94) 316-936
Elnök: Dr. Kövesdi Zoltán
E-mail cím: vmkik@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltetı Testület Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3. Telefonszáma: (88) 429-008
Fax száma: (88) 412-150

Elnök: Dr. Vasvári Csaba
E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu

Zala Megyei Békéltető TestületCíme: 8900 Zalaegerszeg, Petıfi utca 24.
Telefonszáma: (92) 550-514
Fax száma: (92) 550-525
Elnök: Dr. Molnár Sándor
E-mail cím: zmkik@zmkik.hu; zmbekelteto@zmkik.hu

 • Bírósági eljárás kezdeményezésére.

5           Egyéb rendelkezések

5.1          Az Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítása

Szolgáltató jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a tenyésztők és vásárlók Honlapon történő előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Honlap első használata alkalmával válnak hatályossá tenyésztővel és vásárlóval szemben, azokat a módosítást követően indított ügyekre kell alkalmazni.

Szolgáltató továbbá fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a Honlapon, előzetes figyelmeztetés nélkül. Szolgáltató továbbá fenntartja a jogot, hogy a Honlapot más domainnév alá helyezze át.

5.2          Szerzői jogok

A Honlap egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog védelme alatt állnak.

Szolgáltató a feljogosított felhasználója a Honlapon, valamint a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak, bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, megvalósítást).

A Honlap tartalmának, valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása az Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett csak.

A Honlap használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot a Vásárlónak a Honlapon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Honlap rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások az Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

Külön megállapodás nélkül tilos az Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével az Szolgáltató adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2020. december 9.

Jelen dokumentum letölthető változata a következő linkre kattintva érhető el: aszf