Először is szeretném megköszönni vezetőségi társaimnak és tisztségviselőinknek az áldozatos munkáját, hogy ebben a megannyi nehézséggel tarkított évben a három fő versenyünket és az egy évesek Jubileumi versenyét teljesen zökkenőmentesen biztosították.

Megpróbálom összefoglalni a 2020 Maratonos versenyévad történéseit:

A 2020-as Jubileumi évünkben egy olyan sorozat eredménnyel büszkélkedhetünk, amit a Maraton  Klub történetében még senkinek nem sikerült elérni:

Szabó Attila Sporttársunk egymás után háromszor nyerte el a Klub BAJNOKI címét!!!        

Gratulálunk kiváló eredményéhez és további sikereket kívánunk neki! Ezen kívül ismételten ő nyerte meg a tradicionális „ARANYGYŰRŰS VERSENY ELSŐ DÍJÁT”.  Reményeimet fejezem ki, hogy Sporttársaimra ez  inspiráló hatással van és a jövőben a versenyutak mindegyik zóna számára kedvező megszavazásával egyre többen csatlakoznak hozzánk.

Sajnos a szokásos márciusi küldött Közgyűlésünk színhelyét a járvány miatt az utolsó héten véglegesen lemondta Budapest 20.kerületi polgármesteri hivatal képviselő testülete, pedig sok nagyon fontos dologgal kapcsolatban kellett volna döntéseket hoznunk. Tovább nehezítette a versenyek időpontjának kitűzését a járvány kibővülése, valamint a különböző megyékben ismételten fel-fel lángoló és megerősödő madárinfluenza. Ebből adódóan több versenykerületben későn kezdődhetett a tréning, felkészítési problémákat hozva magával.  Ezek után elnöki jogkörömnél fogva, vezetőségi társaimmal egyeztetve döntéseket kellett hoznom. Mivel a versenyutakat az előző Közgyűlés elfogadta, kézenfekvő volt, hogy ez ebben az évben is irányadó lehet. Mivel több helyről érkezett javaslat az utolsó út nagyobb távolságra való növelésére, a vezetőség elfogadta és a Szövetség feleresztési helyei közül a Német – Dán határ peremén lévő nagyvárost céloztuk meg.   Első útunk Kiel, mindjárt nagy veszteségeket hozott. Mind annak ellenére, hogy folyamatosan ellenőriztük az időjárási viszontagságokat. Itt el kell mondanom, hogy minden versenyút esetében telefonos kapcsolatban voltunk startbiztosainkkal, valamint felhasználtam külföldi kapcsolataimat a versenyutak közvetlen közelében. A startbiztosaink és a vezetőség tanácsára a korábban elfogadott start időpontjában engedtük el versenyzőinket. Az egyeztetések után az időjárás az indítástól a hazaérkezésig megfelelőnek bizonyult. Mégis mi lehetett a hiba, mit nem vettünk figyelembe?   Már a várt érkezési időpontok eltolódása után azonnal elemeztük a lehetséges akadályokat. Először is ellenőríztük ismételten az összes lehetséges hazatérési útvonal időjárását, de szinte semmi eltérés nem volt az előző megállapításokhoz képest. Utána a start előtti etetés-itatás elvégzését, – ez rendben volt. A start időpontjában lévő hőmérsékletet, szélirányt, szélerősséget, csapadékot az aznap várhatóan megtehető út viszonylatában. Amivel jelenleg nem tudunk számolni egy részről a katasztrófálisan megváltozott természeti jelenségek, pl.: az általános hőfokváltozás, a nappali és éjszakai hőmérséklet változás hirtelen bekövetkező nagy különbsége,  ami nagymértékben befolyásolja a levegő eddig megszokott páratartalmát. A pólusváltási viszonyok alakulása ami egyenletlenül változik, ebből adódóan megváltozott az eddigi uralkodó szélirány. Ezen kívül a mesterségesen létrehozott légköri mikrohullámú zavarok, Európa nyugati felében már bevezették az 5G információs rendszert a mobilhálózatok minőségi és mennyiségi javítására és ehhez már Hazánk is csatlakozott. Akik az interneten érdeklődnek a Földgömböt érő változások után, olvashatják, hogy a Föld eddigi forgási sebessége folyamatosan növekszik, előbb-utóbb mint okozati ténnyel ezzel is számolnunk kell. Sok „apró” összetevő, gondoljunk csak bele!

Itt meg kell állnunk néhány elgondolkodtató tény összevetéséig:

 • Első út: start időpontja a Kiel feleresztési helyen fél kettő, hőfok 27 Celzius, enyhe Dél-Keleti szél(5-6km/ó), Kieltől 350-400km-re szélcsend, majd a Német-Cseh határ közelében a hegyeknek köszönhetően Észak-Keletire fordult, de csak légáramlatnak mondható – ez megfelelő. Az aznap várható esti pihenés átlagosan a Német-Cseh határ környéke, az élgalamboknak Prága környéke. Másnapra viszont teljesen kedvező széljárás volt. Sajnálattal kellett tudomásul vennünk, ez tragédia út lett sokunk számára. A korábbi élversenyzők közül néhánynak szinte a teljes küldött létszáma elmaradt.
 • Második út: a tervezett feleresztési helyen eső egész nap, nem engedtük el a galambokat, másnap reggel vastag ködtakaró és délutánra sem várható ideális idő. Gyors döntést kellett hozni. A kedvezőtlen időjárás miatt meg kellett változtatnunk a feleresztési helyszínt, mivel Észak-Nyugati irányban az információknak köszönhetően, bár jelentős hőmérséklet csökkenés volt, –  kedvezőnek ítéltük meg a feleresztés helyét, természetesen a Szövetségi feleresztési táblázatának megfelelően. Start időpontja tehát egy nappal később, Bad Bentheim délután egy óra, hőfok 18 Celzius, enyhe Északi-Észak-Keleti szél, napsütés, közben minimális bárányfelhők. Jól sikerült verseny lett.
 • Harmadik út: a tervezett feleresztési helyen, – mint az előző esetben szintén kedvezőtlen időjárás, a szél Nyugati irányból komoly felhőzetet sodort a Dán határ irányába. Áztató lassú esőzés a délutáni óráktól, jelentős hőmérséklet csökkenés. Visszahoztuk a galambokat a tavalyi feleresztési helyre Heidébe. Reggel ott is vastag ködtakaró és szemerkélő eső, ami délutánra letisztult, majd kisütött a nap. A hőmérséklet is emelkedett, de a hazavezető útvonal viszont  Berlin és Drezda környékén  Észak és Dél irányba 500-550km, Nyugat és Kelet irányban 60-80km szélességben zuhogott az eső. Bár többen követelték, hogy engedjük el a galambokat, mivel a feleresztési helyen gyönyörű idő van és nincs hőség, a galambok megoldják a többit. Ennek ellenére az általam ismert okok miatt nem adtam meg a startengedélyt. Látva a várható lehetőségeket, már megfordult a gondolataimban a reggeli eresztés, amit néhány érdeklődő sporttárssal meg is osztottam, de első sorban vezetőségi társaimmal. Szinte egész éjjel a laptopom mellett ültem vezetőségi társaimmal együtt, közben az éjszaka közepén telefonon értekeztem a várható útvonal környékén lévő külföldi kapcsolataimmal. Reggelre a Nyugati szél elvitte az esőfelhőket az útból, de ugyan akkor viszont hozott magával egy nagy terjedelmű vastag esőfelhő takarót, ami már ott tartott a Német határ nyugati oldalán. A Nyugati szél tartotta magát, nem volt szabad tovább várni. Ekkor több ellenzővel szemben úgy döntöttem, hogy 9:00-kor elengedjük a galambokat. Kitűnő verseny lett, kevés veszteséggel. Minden zónába érkeztek a galambok. Véleményem szerint itt mutatkozott meg, hol vannak igazi Maratonos galambok.
 • A Jubileumi versenyt kimondottan az egy évesek részére hirdettük meg. Erre a  tagszövetség Rostock útjával együtt került sor, sajnos kevés tenyésztő küldött galambot(39teny./343galamb). A verseny ennek ellenére jól sikerült, szinte alig volt veszteség.

Mégha ezt több Sporttársam nem is akarja elismerni, mindent összevetve azt kell mondanom, hogy a közeljövőben, – mégpedig a lehető leghamarabb, – olyan hosszútávú galambok tenyésztésére kell átállnunk, amelyek alkalmazkodni tudnak ezeken az utakon a gyorsan változó körülményekhez  és eredményesen teljesítenek. Az eredmények alapján mindenki láthatja, hogy melyik sporttársunk galambjai alkalmasak. Nem mindig a rövidebb dúctávosok, nézzünk körül a távolabbi tenyésztőknél is. A versenyek eredményeiről és a nyertesekről bőséges tudósítás van a 2020-as MARATON KLUB SPORT ÉS EREDMÉNY MAGAZINBAN. Akik ott voltak a díjkiosztó ünnepségen, személyesen is át vehették, akik nem voltak ott, de szerepelnek az elérhető lakcímmel ellátott névsorunkban és a Magazinban szereplő versenyzők között,  azoknak pedig megküldtük postán.

A MARATON KLUB a Szövetség versenyszabályzata alapján működik. Azonban a Nemzeti Maraton Bajnokság kiírásával nem értünk egyet. Mivel a Maraton Klub és a Pannon Maraton  nem tudott megegyezni a kiírást illetően, ezért a Maraton Klub visszalépett a Nemzeti Bajnokságtól. De ez csak az egyik indok, mivel a kiírt Rostock a Maraton Klub legrövidebb dúctávolsága nem éri el az elfogadott 800km-t. Sajnos a verseny napjában sem tudtunk összehozni mindkettőnk számára megfelelő időpontot. Ennek oka a már korábban megtervezett versenyeken nem lehetett változtatni, az egész rendszert nem lehetett felborítani. További indok, hogy a Pannon Maraton területi felosztásába tartozó tagszövetségeknél madárinfluenza miatti tilalom volt érvényben, így a felkészítés-tréningezés nem volt megfelelően elvégezhető. Részünkről nem lett volna korrekt így startvonalhoz állni a már jól felkészített-betréningezett galambjainkkal. Az időpontegyeztetések másik fő akadálya a COVID-19 miatti állandó korlátozások. Ez észrevehetően rányomta bélyegét versenyeinkre, mivel a különböző zónákból érkező galambok különböző felkészültségi fokkal rendelkeztek. Voltak akik csak a második úttal tudtak bekapcsolódni a versenyekbe. Mivel közgyűlés összehívására nem volt már lehetőség, elnöki jogkörömnél fogva a versenyfeltételekben módosításokat voltam kénytelen végrehajtani, –  természetesen a vezetőséggel egyetértésben. Tehát a 2020-as évre ez a következő képpen alakult:

 • Feltételesen létrehoztuk a IV.zónát, tekintettel a távolabbi Maraton tagokra, akiktől a díjkiosztóra szponzori támogatást is kaptunk, köszönettel tartozunk érte(a következő években megfelelő létszám esetén a IV.zónát stabilizálni fogjuk)
 • A három versenyútból egy betli
 • Öt galamb egy csapat, ebből kettő befutó értékelt a 20%-ban, ez számít az összetett bajnokságban(ezt szeretnénk a továbbiakban stabilizálni)
 • Külön bajnoksági forma a nevezett galambok bajnoksága
 • Minden úton minden zóna első öt Maratongyűrűs galambja pénzdíjat kap
 • Az eddigi gyakorlatnak megfelelően az utolsó út az „Aranygyűrűs” verseny, 1.díj továbbra is 1mill.HUF. a 2. és 3.díj százalékos elosztásban(a díjazottaktól érkezett reklamációkra ezt a jövőben felül fogjuk vizsgálni, de azt is figyelembe kell vennünk, hogy a növelés esetén valahonnét el kell venni és ez tudjuk mivel jár. Azt gondolom, hogy az alulmotiváltság miatt senkisem szeretne a jövőben pár galamb ellen versenyezni. Ugyan akkor az „Aranygyűrű” vásárlásokból befolyó összeg véges!!)

Minden nehézség ellenére sikerült előkészítenünk Díjkiosztó Ünnepségünket Lajosmizsén, – tradicionális helyünkön az Új Tanyacsárdában. Itt szeretném Garaczi Jánosnak és „stábjának” megköszönni, hogy évtizedek óta maximálisan elláttak bennünket.  Úgy érzem, hogy a kiosztott díjak minőségileg és mennyiségileg is magukért beszéltek. Ezt a következő versenyévadokban is így szeretnénk megvalósítani, hogy minél több sporttásunk lássa értelmét és társuljon versenyeinkhez.  Talán ennyi lenne összefoglalóm az elmúlt versenyévadról, amelybe egy kismértékben már szerepel a jövő körvonala is.

Azonban minden képpen vázlat szerűen tájékoztatni szeretném Maratonos Sporttásaimat a jövő terveit illetően. Ez egyben tájékoztató – felkészítő – gondolat ébresztő is az elkövetkező Közgyűlésünk napirendi pontjaihoz.  Akik részt vesznek a Közgyűlésen ezekből a témakörökből készüljenek fel, ne érjen senkit váratlanul, hogy ott a helyszínen döntéseket tudjunk hozni! Abban az esetben ha a vírus miatt 2021 márciusában nem tudjuk megtartani közvetlen úton Közgyűlésünket, az ALAPSZABÁLY-ban meghatározott  ONLYNE módon fogjuk megtartani, aminek elérhetőségeit akár E-mailos formában, akár konferencia formában megfelelő időben fogjuk közölni.

 • az elnökség döntési jogkörének teljes kibővítése minden a MK ügyeit érintő ügyben a vírushelyzet fennállásáig a Közgyűlés összehívása nélkül értesítési kötelezettséggel a tagság számára, természetesen a kijárási és gyülekezési törvény megszűnésével az eredeti állapot visszaáll
 • szeretném elérni, hogy a Szövetség elnökségi ülésein a Maratonnal kapcsolatban a jelenlévő Maratonos elnökségi tagok döntsék el a Maratonnal kapcsolatos dolgokat, mivel az elnökségi üléseken az általános versenyzésben jártas képviselők vannak többségben
 • mivel a Maraton Klubnak írásbeli versenyszabályzata nincs, szeretném ezt a vezetőségi tagokkal kidolgozni, természetesen a Szövetségi Versenyszabályzat keretin belül, – a speciális dolgok beiktatásával, – és a Közgyűlés elé terjeszteni szavazásra
 • a két Maraton Klub versenyinek összehangolása legalább a Nemzeti Bajnokságot illetően egy közös útra, a jelenlegi tervezetektől Észak-Kelet irányba, úgy, hogy mindkét Klub legrövidebb dúctávolsága meghaladja a 800km-t, esetlegesen fázisos helyszínekről, azonos napon, azonos időben történő starttal
 • a Közgyűlés elé kell terjeszteni, mivel érkeztek javaslatok a startok időpontjának módosítására délelőtt 9:00-órára, ha ezt a Közgyűlés megszavazza, minden esetben a körülmények alapján a vezetőség a tisztségviselő elnökök és a startfelelősök döntsék el ennek pontos helyét és idejét a Szövetség starthelyeinek figyelembevételével
 • 2021 évi versenyutak meghatározása: –   mivel a korábbi tapasztalatok szerint a jelenlegi útirány bevált a többség számára, javaslatot teszek további Északi, Észak-Keleti út kiválasztására, – akár negyedik útként egybekötve a Nemzeti Bajnoksággal, ami a legrövidebb dúctávolság 800km vagy efölött van, ez kedvezően befolyásolhatja(korrektebb) a zónák közti mélységi különbséget
 • valósághoz közelebbálló az érintett nap függvényében megfelelő holtidő kidolgozása
 • el kell gondolkodnunk az egy tenyésztő egy-csapat elvén(minden galamb egy csapatba tartozik és az első kettő vagy három galamb ami a 20%-ban van értékelve, – a Szövetség jelenlegi versenyértékelése csak egy csapatról szól a többi galamb nullás, vagy esetleg az elsőnek nevezett csapat hat galambbal és ebből az első három nevezett nélkül van értékelve, aki a 20%-ban van)
 • a megnövekedett szállítási és egyéb költségek miatt annak arányában meg kell növelnünk a startdíjakat(előzetes kalkulációm alapján nem nagy mértékű) azért, hogy Díjkiosztó Ünnepségünk jelenlegi nívóját tartani tudjuk
 • ennek tükrében növelnünk kell az „Aranygyűrűk” árát is 1000,-HUF-ra
 • csupán gondolatébresztő jelleggel: – ha megfelelő időben kialakul a 11.tgsz. 2021 évi versenyprogramja és itt van kapcsolódási lehetőség a hosszútávú tervekhez, megfelelő egyeztetés után esetlegesen lehetne azokat az utakat közösen röptetni

A fentiekkel kapcsolatban várok minden építőjellegű javaslatot, esetleges kibővítést.

A 2020-as év galambász szemmel vizsgálva komoly veszteségeket okozott mindannyiunknak. Azonban ha áttekintjük a fiatalok versenyeit, bizakodással tölt el, mert így a versenyszezon végén összevetve a versenyeken résztvevő galamblétszámot, meg kell állapítanom, hogy a kezdeti nagy potyogások után szinte alig volt veszteség.

Sajnos már második éve valami káosz alakult ki a Maraton „Aranygyűrűk” rendelésével kapcsolatban a darabszámokat illetően.  Megkérek minden tisztelt sporttársamat, hogy aki szeretne vásárolni a következő évtől kezdődően, a tagszövetségi gyűrűk megrendelésekor azzal együtt adja le a megrendelését. Egyrészt a gyűrűk kiosztásának nyilvántartása problémát okoz mind a gyártónak, minda Lubnak. Másrészt a  pótgyűrűk vásárlására minden esetben plusz költségeket kell megfinanszíroznunk, ami csökkenti a kiosztható díjak összegét. Egyúttal  kérem a Szövetséget, hogy a gyűrűrendelő lapon ezt a lehetőséget tüntessék fel!

Ennek reményében kezdjük el a 2021-es évet. Ebben az egyre megújuló vírusok által nehezített időszakban kívánok mindannyiunknak, szeretteinknek jó egészséget, sikeres Újévet.

A Maraton Klub nevében, sajnálatunkat és együttérzésünket fejezzük ki a Postagalambsport szaklapunk egyik főszerkesztőjének, Furucz Zoltán Sporttársunknak váratlanul és hirtelen bekövetkezett halála miatt. Nyugodjon Békében!

Vigyázzunk magunkra és egymásra!!!!!!!!!!

J.Varga Attila a Maraton Klub elnök